wineok.eu/tradu/ATTIVAscript1.asp Vreshta mirëmbajtjen e
afrikaans english ayiti deutsch danske español eesti suomalainen pilipino française shqipe galego magyar bahasa indonesia na hÉireann Íslenska latvijas lietuvos malaysia malti nederlands norske polski português româna slovencina slovenski swahili türk svenska català
wineok.eu

Rrush e rrushi - Vreshta mirëmbajtjen e


Vreshta mirëmbajtjen e

Vreshta mirëmbajtjen e

Nj¿ ver¿ e mir¿ vjen nga menaxhimi i mir¿ i tok¿s P¿r disa ¿sht¿ m¿ i m¿rzitsh¿m `` e lidhur me ver¿, p¿r t¿ tjer¿t, megjithat¿, ¿sht¿ guri i themelit i k¿saj "¿¿shtje". Akoma t¿ tjer¿, e konsiderojn¿, gabimisht, nj¿ faktor i vog¿l, i denj¿ p¿r pak v¿mendje. Ne po flasim p¿r vreshtat e mir¿mbajtjes, pa nj¿ hije dyshimi nj¿ ¿¿shtje ky¿e p¿r kultivuesit, por n¿ nj¿ m¿nyr¿ t¿ t¿rthort¿, p¿r ata q¿ duan t¿ shijojn¿ gota ver¿ t¿ kuqe, t¿ bardh¿ dhe u ngrit. Me kalimin e koh¿s, wineries kan¿ ndar¿ dhe kuptuar r¿nd¿sin¿ e trajtimit `tok¿s n¿ rrug¿n e drejt¿, dhe kan¿ filluar t¿ investojn¿, si dhe cil¿sin¿ e produktit, edhe n¿ trajnimin e fuqis¿ pun¿tore dhe p¿r t¿ ruajtur aft¿sit¿` mir¿mbajtjen e dhe p¿rpunimit.Nj¿ ver¿ e mir¿ vjen nga rrushi t¿ mir¿, kryesisht, por n¿ mend pas kuvendit, p¿r t¿ dh¿n¿ nj¿ produkt natyral t¿ cil¿sis¿ s¿ miri mund t¿ shprehin vetveten, ¿sht¿ thelb¿sore p¿r t¿ siguruar trajtimin e duhur. Dhe pastaj, t¿ kuptohet mir¿ nga `par¿ n¿ t¿ fundit, dhe n¿ ¿do holl¿si, proceset e kujdesin e vreshtit dhe t¿ p¿rpunimit t¿ rrushit.

Vreshta mirëmbajtjen eVreshta mirëmbajtjen e

Vendeve t¿ pun¿s dhe sezonet e nj¿ vresht¿ Si ju punoni brenda kufijve ekzistues t¿ nj¿ vresht? Ne jemi n¿ mes t¿ n¿ntorit, koha e p¿rkryer p¿r t¿ p¿rfunduar krasitjes dimrit (e njohur edhe si "shkurtim t¿ that¿"), e cila ¿sht¿ p¿r t¿ prer¿ deg¿t e vjet¿r, dhe kan¿ t¿ b¿jn¿ me prodhimin e kaluar, dhe djegur, duke l¿n¿ vet¿m dy n¿ hardhi. Duke p¿rfituar nga nj¿ klime t¿ favorshme (ose durim derisa nuk ¿sht¿ i pranish¿m), ju mund t¿ vazhdoj¿ t¿ vida detyrueshme dhe t¿ gjitha `organizimin e vreshtit t¿ reja. Pasi kryhet n¿p¿rmjet krasitjes s¿ deg¿ve, ju shkoni n¿p¿r grumbujt: ata thyer ose veshur duhet patjet¿r t¿ z¿vend¿sohet, e nj¿jta vlen p¿r tela, e cila duhet t¿ jet¿ gjithmon¿ n¿ tension dhe n¿ gjendje t¿ p¿rsosur.Ju lutem vini re se kjo pun¿ duhet t¿ kryhet larg nga skena burbuqe, gjat¿ s¿ cil¿s vid¿ ¿sht¿ jasht¿zakonisht delikate dhe p¿rgjegj¿s p¿r t¿ d¿mtuar. Pas dimrit, sezonin pranver¿ ¿sht¿ z¿vend¿simi i rrushi t¿ thata, apo t¿ vrar¿ nga ngricat dhe moti.Gj¿ja e par¿ q¿ b¿ni ¿sht¿ q¿ t¿ merrni vida t¿ reja, dhe pastaj t¿ p¿rgatis¿ terrenin q¿ do t¿ pres¿ at¿: t¿ marr¿ nj¿ lopat¿ ose t¿ nj¿ lopat¿, dhe vida jan¿ t¿ rregulluar n¿ nj¿ rreze vrim¿ deri n¿ nj¿ met¿r. Centraleve t¿ reja duhet t¿ vendosen n¿ nj¿ thell¿si maksimale prej 20 cm, ku toka ¿sht¿ e ngroht¿ dhe promovon germination. Kjo ¿sht¿ nj¿ ide e mir¿ p¿r t¿ kombinuar materiale bimore organike ', por kini kujdes e Vendndodhja: ajo duhet t¿ jet¿ n¿n rr¿nj¿t, por kurr¿ nuk duhet t¿ vijn¿ n¿ kontakt me ta.N¿ k¿t¿ pik¿ hyn n¿ mjet e par¿ e p¿rdorur p¿r t¿ siguruar sh¿ndetin e mir¿ p¿r vreshtin, ose "i dashur" kosit¿s. ¿far¿ ¿sht¿ ajo? N¿ pranver¿, tok¿s ka nevoj¿ p¿r oksigjenin: q¿ nuk e p¿rdorin herbicide kimike, pasi ka pluguar toka ¿sht¿ quajtur p¿r t¿ hequr bar¿rat e k¿qija, dhe mund ta b¿jn¿ k¿t¿ me ndihm¿n e k¿t¿ mjet t¿ thjesht¿.

Vreshta mirëmbajtjen e

K¿shilla p¿r t¿ ver¿s N¿ fillim t¿ sezonit t¿ ngroht¿, p¿rgjat¿ lak¿r rrjedhin t¿ zhvilloj¿ t¿ ashtuquajturit, q¿ t¿ eliminohet sa m¿ shpejt q¿ t¿ jet¿ e mundur n¿p¿rmjet nj¿ procesi t¿ quajtur 'krasitjes gjelb¿r (ose Spuler), e cila ¿sht¿ e dobishme p¿r t¿ ndar¿ fara nga bar¿rat e k¿qija t¿ sh¿ndetshme: n¿ k¿t¿ faz¿ k¿rkon nj¿ kujdes `ekstreme. Problemi ¿sht¿ se shpesh lak¿r jan¿ me boll¿k t¿ madh, prandaj ne duhet ta d `veprime korrigjuese me q¿llim ndryshimin e paraqitjen e jet¿s dhe p¿r t¿ eleminuar, p¿r fat t¿ keq, shoots uviferi t¿ sh¿ndetshme. Megjithat¿, ¿sht¿ e r¿nd¿sishme t¿ theksohet se prania e m¿ shum¿ dhe shoots lak¿r, e cila ndikon direkt e prodhimit ¿sht¿ prania dhe konsistenc¿n e grupimeve.Nj¿ mesatare e prodhimit t¿ k¿naqshme p¿rdor rreth 2.5 bunches e rrushit per `hardhi, p¿rkthyer n¿ 8-10 ton t¿ rrushit p¿r hektar. Vera ¿sht¿ nj¿ periudh¿ vendimtare p¿r sh¿ndetin e bim¿ve, pra, n¿ muajt maj, qershor dhe korrik mund t¿ shkojn¿ shum¿ t¿ dobishme p¿r t¿ vendosur disa doza t¿ sulfurit n¿ vreshtat dhe anticriptogramici si oksid bakri, e cila ¿sht¿ mbulua n¿ gjethe me nj¿ makin¿ t¿ posa¿me.`Ky ¿sht¿ nj¿ operacion q¿, larg nga p¿rfaq¿sojn¿ nj¿ tepric¿, ajo duhet t¿ kryhet n¿ dy mujore kalimit nga maji deri n¿ shtator, gjat¿ s¿ cil¿s koh¿ ¿sht¿ po aq e r¿nd¿sishme p¿r t¿ siguruar q¿ buds sprouted telat, n¿ m¿nyr¿ q¿ t¿ anashkaloj¿ rrezikun e d¿mtimit nga era dhe moti. S¿ fundi, n¿ gusht, ne t¿ vazhdoj¿ p¿r m¿ tej t¿ jet¿ e mundur hollimin e bunches, p¿r t¿ nxitur nj¿ oxygenation m¿ t¿ mir¿ t¿ bim¿ve, si dhe rritjen e saj t¿ duhur.

S¿ fundi, t¿ korrat Pastaj vjen momenti m¿ i bukur, n¿ t¿ cil¿n p¿rpjekje ¿sht¿ p¿rzier me ankth p¿r t¿ prekur dhe shije e cil¿sis¿ s¿ pun¿s s¿ b¿r¿ deri n¿ at¿ pik¿. P¿r disa kjo ¿sht¿ kryesisht nj¿ fest¿, p¿r t¿ tjer¿t do t¿ thot¿ thjesht lodhje, por n¿ fakt t¿ korrat ¿sht¿ nj¿ moment vendimtar n¿ historin¿ e nj¿ vresht dhe, n¿ mend pas kuvendit, t¿ nj¿ ver¿. Ajo vazhdon p¿rgjat¿ rreshtat e rrushi duke respektuar p¿rmasat e cil¿si e rrushit, v¿ n¿ dukje prov¿, ¿mb¿lsi, shije dhe t¿ kuptoj se cil¿sia e tyre.Ju mund t¿ shihni gjurm¿t e diellit-digjem ose d¿me t¿ shkaktuara nga shiu dhe bresh¿r n¿ tep¿rt. ¿sht¿ kjo faz¿ ku pulat jan¿ t¿ ardhur n¿ sht¿pi p¿r t¿ hu, si dhe bim¿t q¿ kan¿ vuajtur stresi ujit jan¿ hedhur posht¿. N¿ m¿nyr¿ tipike, kur ju jetojn¿ dhe punojn¿ nj¿ vresht m¿ t¿ madhe, ne t¿ vazhdoj¿ n¿ zonat jo t¿ mbushura t¿ gjitha me rrush t¿ nj¿jt¿. Kjo faz¿ quhet "marrjen e mostrave", dhe konsiston n¿ ndarjen e fusha t¿ ndryshme t¿ vreshtit, n¿ var¿si t¿, ¿mb¿lsi q¿ndrueshm¿ri dhe aciditetit `s` s rrushi, pasi ju mund t¿ vazhdoj¿ n¿ mbledhjen e vet¿, por n¿ momentin e fillimit varet edhe nga kushtet e motit.Ne fillim nga rrushi t¿ rinj, me t¿ gjat¿ pushimeve n¿ mes t¿ edhe mjaft t¿ nj¿ shum¿llojshm¿ri dhe nj¿ tjet¿r, por kjo ¿sht¿ nj¿ fjalim q¿ vlen vet¿m p¿r vreshta t¿ m¿dha, n¿ sht¿pi t¿ cil¿sis¿ m¿ t¿ rrushit. Rrushit t¿ bardh¿ dhe Pinot Noir rrushit jan¿ korrur n¿ sportin, n¿ m¿nyr¿ q¿ t¿ shmangen fermentimi pad¿shiruar, dhe e majta n¿ t¿ ftoht¿ n¿ bodrum p¿r disa dit¿ para se t¿ ngutshme.Shumica e rrushi i kuq, megjithat¿, ¿sht¿ ngarkuar direkt n¿ traktor servil dhe t¿ derdhur n¿ polic-destemmer, nj¿ makin¿ q¿ e ndan nga duhet, p¿rve¿ l¿kurat, edhe rrjedh. N¿ k¿t¿ drejtim, ¿sht¿ p¿r t¿ b¿r¿ nj¿ sh¿nim `c`: Ver¿b¿r¿sit shum¿ preferojn¿ pranin¿ e k¿tij t¿ fundit p¿r shkak se ata i konsiderojn¿ ata n¿ gjendje t¿ japin shije t¿ ver¿ m¿ shum¿ tannic.

Mjetet m¿ t¿ zakonshme N¿se ¿sht¿ e v¿rtet¿ se q¿ nga moshat m¿ t¿ larg¿ta, kur korrja ¿sht¿ puna m¿ e mendje n¿ lidhje me vresht, ¿sht¿ gjithashtu e v¿rtet¿ se q¿ nga vitet e fundit, shum¿ prej kompanive t¿ ver¿ italiane dhe nd¿rkomb¿tare, kan¿ p¿rqafuar mekanizimin filloi p¿r t¿ kryer me shum¿ ose m¿ pak makineri t¿ pun¿ve t¿ sofistikuara q¿ jan¿ kryer m¿ par¿ me dor¿. Kursimeve koh¿ (dhe n¿ disa raste, madje edhe t¿ holla) q¿ lejon ndihm¿n `e makinerive, ajo ¿sht¿ shum¿ e qart¿ t¿ jet¿ indiferent ndaj joshja e teknologjis¿.Ne kemi par¿ tashm¿ dy instrumente t¿ lidhura ngusht¿ me ruajtjen e vreshtit dhe t¿ rrushit t¿ ngutshme `s, q¿ ¿sht¿, sprays dhe oksid bakri-polic-destemmer. Nj¿ edhe m¿ t¿ zakonshme, sidomos e dobishme gjat¿ korrjes, jan¿ g¿rsh¿r¿ elektrike, t¿ cilat ne e p¿rdorur gjat¿ korrjes n¿ vreshtat, por edhe ullishte. T¿ krasitjes e bim¿ve t¿ larta, megjithat¿, ne mund t¿ sh¿rbej¿ cilindrave, ver¿ e p¿rdorur n¿ k¿t¿ fush¿, por n¿ p¿rgjith¿si n¿ `bujq¿si.Kur ka nj¿ rritje e jasht¿zakonshme, t¿ cilat mund t¿ pengojn¿ zhvillimin e fidaneve t¿ ul¿t, ¿sht¿ e nevojshme p¿r t¿ krasitur, se me ndihm¿n e cilindrave jan¿ t¿ shpejt¿ dhe efektive. Nj¿ makin¿ t¿ ngjashme, por e p¿rdorur ve¿an¿risht aty ku bar¿rat e k¿qija jan¿ t¿ pranishme dhe t¿ asgj¿suar, ne p¿rdorim t¿ ashtuquajturin "pinjoll mbart¿s", ose "brushcutter", nj¿ aplikant ¿sht¿ jasht¿zakonisht e thjesht¿ dhe n¿ vreshta dhe ullishte, por edhe n¿ kulturat e llojeve t¿ ndryshme .Kur problemi ¿sht¿ bar¿rat e k¿qija, apo bar¿rat e k¿qija n¿ baz¿ t¿ hardhis¿, megjithat¿, t¿ mira jan¿ "rrugica pushtoj", e p¿rdorur n¿ bujq¿si p¿rgjat¿ rreshtave t¿ bim¿ve me q¿llim t¿ 'lir¿ tyre nga prania e t¿ d¿mshme dhe t¿ rrezikshme. Nj¿ q¿llimi ¿sht¿ krejt¿sisht e ndryshme q¿ ¿ojn¿ n¿ plehra lokalizuara, makineri i njohur edhe n¿ bujq¿si p¿r shkak se ata leht¿sojn¿ fekondimin dhe fertilizimit e vreshta, ullishte dhe pemishtet, por edhe t¿ ndryshme.Si¿ ¿sht¿ e qart¿ nga emri, ky mjet ju lejon t¿ minimizuar mbeturinat, shp¿rndarjen e plehrave n¿ m¿nyr¿ t¿ barabart¿, por vet¿m kur ¿sht¿ e nevojshme. Kjo ¿sht¿ e ngjashme n¿ form¿, por p¿rdoren p¿r t¿ shp¿rndar¿ substanca t¿ ndryshme n¿ terren, t¿ tilla si squfur dhe anticriptogramici: it `s dusters, bujq¿sore t¿ zbatuar shum¿ t¿ zakonshme n¿ korrespondenc¿n e t¿ lashtave t¿ zgjedhur.P¿r disa dekada tani, `kan¿ nevoj¿ p¿r t¿ injektuar substancave n¿ tok¿ p¿r t¿ siguruar rritjen e sh¿ndetshme dhe mbrojtjen kund¿r parazit¿ve dhe d¿mtuesve, ¿sht¿ ndar¿ nga shumica e fermer¿ve. Fush¿n e vreshtaris¿ siguri nuk ¿sht¿ p¿rjashtim: ajo ¿sht¿ pothuajse e domosdoshme tani p¿r t¿ mbrojtur t¿ lashtat me pesticide n¿n mbik¿qyrje t¿ sigurt, q¿ do t¿ shp¿rndahen me ndihm¿n e t¿ ashtuquajturave sprayers. K¿to jan¿ mjete q¿ mund t¿ strehoj¿ "mjek¿si" n¿ form¿ t¿ l¿ngshme dhe kthyer at¿ n¿ pikat q¿ do t¿ lagur tok¿n, nd¿rsa sprayers jan¿ p¿rdorur edhe p¿r t¿ p¿rhapur pleh: ju pour prodhim i l¿ng¿t dhe makina do ta kthejn¿ at¿ n¿ grimca Fjala letrat q¿ arrijn¿ rr¿nj¿t e bim¿ve.Nj¿ p¿rmbledhje, q¿ nga m¿nyra mbajtjen e nj¿ vresht dhe makinat m¿ t¿ zakonshme, jo t¿ gjat¿ por t¿ nevojshme p¿r nj¿ vend q¿ synon t¿ hedh¿ drit¿ mbi gjith¿ka n¿ lidhje me pije m¿ t¿rheq¿s dhe t¿ dashur n¿ bot¿.Nj¿ got¿ ver¿ e mir¿ e vjen kryesisht nga menaxhimi i tok¿s t¿ sh¿ndetshme dhe inteligjente. .